5372
page-template-default,page,page-id-5372,theme-borderland,eltd-core-1.1.3,woocommerce-no-js,borderland-theme-ver-2.2,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,paspartu_enabled,paspartu_on_top_fixed,paspartu_on_bottom_fixed,fade_push_text_top,grid_800, vertical_menu_with_scroll,columns-3,type1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
 

DISCLAIMER

Philosophy Communicatie houdt haar website www.alexanneveldt.nl zo volledig en actueel mogelijk. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de website www.alexanneveldt.nl is voor eigen rekening en risico. Philosophy Communicatie sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.

Philosophy Communicatie behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Philosophy Communicatie is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Philosophy Communicatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden, aangeboden informatie op de site www.alexanneveldt.nl, waaronder ook en in ieder geval te verstaan materiaal afkomstig van gebruik van systemen van Philosophy Communicatie. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Philosophy Communicatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden, aangeboden- informatie op de site www.alexanneveldt.nl. Philosophy Communicatie behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden en/of regelingen van Philosophy Communicatie. 

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Philosophy Communicatie alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is zij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van Philosophy Communicatie liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Philosophy Communicatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van Philosophy Communicatie. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Philosophy Communicatie, Alex Anneveldt – alex@anneveldt.net.

Privacy
Philosophy Communicatie respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je met je bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden.


© Philosophy Communicatie

© 2006-2019, Philosophy Communicatie – Alex Anneveldt. 

.