Opdracht: verzorgen van de communicatie rondom slimme meters. Bedenk een strategisch communicatieplan rondom de uitrol van slimme meters in Nederland.

Een voorbeeld van verzet tegen de slimme meter. Zo was het in 2007 en -weliswaar minder heftig - in 2016.

Een voorbeeld van verzet tegen de slimme meter. Zo was het in 2007 en -weliswaar minder heftig – in 2016.

Activiteiten: Diverse pilots, DM, campagne, interne communicatie.